Identyfikacja
Raport o stanie miasta jest dostępny tylko dla miast członkowskich. Port 8080 w urządzeniu zarządzającym dostępem do Internetu musi być odblokowany.
SYSTEM ANALIZ SAMORZĄDOWYCH
Co to jest System Analiz Samorządowych?
-więcej-
 -prezentacja-

JAK KORZYSTAĆ Z BAZY SAS - PRAKTYCZNY PRZEWODNIK
-więcej-

Monitorowanie usług publicznych w miastach
-więcej-

Analizy w oparciu o statystykę publiczną
-więcej-

Grupy porównawcze w SAS wg dochodów jednostek samorządu terytorialnego
-więcej-

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju
-więcej-

Jak przystąpić do badań SAS
-więcej-

W roku 2007 badania SAS włączone zostały w realizację projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych” i są współfinansowane ze środków Rządu Norweskiego. Partnerami są: Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych
Budowa bazy SAS w zakresie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest współfinansowana w ramach projektu systemowego POKL 5.4 “Model współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych: wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracynr: POKL.05.04.01-00-002/09-00
Dane zasilajace baze SAS pochodzą z monitoringu prowadzonego przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z Ministerstwa Finansów, BDR GUS oraz Stowarzyszenia KLON-JAWOR.